Frank Brekelmans

Na de studie biologie heeft Frank Brekelmans in de jaren '80 onder andere gewerkt als biomedisch onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, beleidsmedewerker bij het Ministerie van LNV, projectmanager en milieukundig onderzoeker. Vele werkzaamheden lagen op het grensvlak van gezondheid en milieu.

Halverwege de jaren '90 leidden aanvullende opleidingen toxicologie en arbeidshygiëne tot het werk als arbeidshygiënist: activiteiten op het grensvlak gezondheid en arbeid.

Sinds 1998 is Frank Brekelmans bij het SKO geregistreerd als arbeidshygiënist.

 

FB Advies
Frank Brekelmans
Beukenlaan 38
3762 AJ Soest
www.fbadvies.nl
info@fbadvies.nl
tel. 06 295 324 30